Eres

Privacyverklaring Eres coaching

Eres coaching verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eres coaching verwerkt persoonsgegevens over omdat u gebruik maakt van onze diensten. Eres coaching verwerkt persoonsgegevens omdat u zich als cliënt uit eigen beweging bij ons heeft gemeld en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door een beroep te doen op coaching bij Eres coaching gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Per verwerking wordt een verwerkingsregister bijgehouden. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Eres coaching verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u zoals Medische gegevens of BSN nummer.  

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Eres coaching verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw coach traject
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Het sturen van facturen
 • Eres coaching verwerkt persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we gegevens bewaren

Eres coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle gegevens worden 7 jaar bewaard als ze bewaard worden als gevolg van een wettelijke verplichting. Andere gegevens worden, na beëindiging van de klantrelatie 2 maanden met een maximum van 2 jaar bewaard, zodat bij een eventueel vervolg van een coach traject gegevens voorhanden zijn.

Delen met anderen

Eres coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eres coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  ruth@erescoaching.nl of per post: Van Leeuwenhoekpark 20, 2611 DW Delft. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Eres coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Eres coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ruth@erescoaching.nl . Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

De hier getoonde versie is van 30-4-2022.

coaching verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eres coaching verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten. Eres coaching verwerkt persoonsgegevens omdat u zich als cliënt uit eigen beweging bij ons heeft gemeld en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door een beroep te doen op coaching bij Eres coaching gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Per verwerking wordt een verwerkingsregister bijgehouden. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Eres coaching verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u zoals Medische gegevens of BSN nummer.  

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Eres coaching verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw coach traject
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Het sturen van facturen

Eres coaching verwerkt persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we gegevens bewaren

Eres coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle gegevens worden 7 jaar bewaard als ze bewaard worden als gevolg van een wettelijke verplichting. Andere gegevens worden, na beëindiging van de klantrelatie 2 maanden met een maximum van 2 jaar bewaard, zodat bij een eventueel vervolg van een coach traject gegevens voorhanden zijn.

Delen met anderen

Eres coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eres coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Beveiliging

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

De hier getoonde versie is van 11-9-2021.